6403  Soriška planina - Možic - Šavnik - Vrh Bače - Lajnar
5549  Lajnar s Soriške planine
5185  Lajnar