347  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
1958  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
1776  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
2177  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
2237  Matajur - Mrzli vrh, Kuk nad Livkom, Livek - Jevšček, 4 izleti