1445  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
3911  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo
5387  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
5078  Lurška jama
6759  Podpeško jezero - Planinca - Ledena jama