598  Grad Šumberk
1562  3 dnevni izlet: Podgrad - Janče - Sveti Miklavž - Ušte - Cicelj - Murovica - Podgrad
2217  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
2477  Slovenske Konjice - grad Konjice - Stolpnik
2160  Grad Lindek