88  Gradišče na Veliki planini - jama Vetrnica - Mala planina - dve izhodišči - dve krožni turi po Veliki planini
88  Ortneški Stari grad - sprehod do nekoč mogočnega gradu Ortnek na razglednem hribu
277  Kočevje - Fridrihštajn - Livoldski vrh - na najbolj romantičnem gradu v Sloveniji
1710  Nazarje - krožna pot na samostan in mestni grad
2217  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot