633  Ostrič - Ribnik - Medvižica - Glavičorka - krožna pot po Čičariji
7059  Ostrič - Medvižica - Razsušica