466  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
1208  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
629  Šunikov vodni gaj
578  Čezsoča
2191  Triglavska jezera