1998  Slap Virje in izvir Glijuna
6224  Tonocov grad in slap Kozjak