6348  Ojstrica z Velike Zake
4950  Kanjavec
4655  Triglav - krožna pot
4416  Tonocov grad in slap Kozjak
4176  Mali Triglav - krožna pot