148  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
91  Debevčev mlin
133  Klobuk
181  Sveti Tomaž nad Praprotnim, dve izhodišči
372  Lavričeva koča na Gradišču