4397  Velika Zelenica - Veliki vrh - Molička peč - Dleskovec
3827  Senčnica Josipine Turnograjske
3769  Preddvor - Cjanovca - Srednji vrh - Kališče - Preddvor
3664  Kamniško sedlo
3649  Bašeljski vrh