3438  Planina Podvežak - Deska - Tolsti vrh - planina Podvežak
2618  Srednji vrh
4708  Velika Zelenica - Veliki vrh - Molička peč - Dleskovec
4060  Preddvor - Cjanovca - Srednji vrh - Mali Grintovec - Bašeljski vrh - Kališče - Preddvor
3002  Planjava pri Kamniškem vrhu