676  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
892  Pot ob rakah - Divje jezero - Idrijska Bela
2540  Megalitska Kamnita miza, oziroma Tomaževa miza
3757  Jelenk
6037  Rupnikova linija na Zaplani