4566  Sveta Marija na Planinski gori
4641  Grmada na Planinski gori