6190  Veli Badin
5918  Strunjanski križ - Mesečev zaliv
5643  Kuk
5634  Ostrič - Medvižica - Razsušica
5569  Kokoš