2357  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
3872  Kršičevec in Mrzla jama