611  Kalični vrh - Kamni grič - Dom na Travni gori
1850  Veliki Rog
3574  Rimski zid pod Jerebičjo skalo na Rakitni
2854  Izvir Ribnice
3516  Izvir Rakitnice