4561  Izvir Krupe
3433  Izvir Lahinje
3259  Mitrej pri Rožancu
3104  Izvir Okno
2947  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta