1431  Žeželj
4765  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta
5241  Mitrej pri Rožancu
4826  Izvir Okno
7183  Izvir Krupe