7183  Izvir Krupe
5362  Izvir Lahinje
5241  Mitrej pri Rožancu
4826  Izvir Okno
4765  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta