4773  Pilštajn
4308  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
4412  Lurška jama
5443  Janina nad Rogaško Slatino
4629  Grad Podsreda