4789  Pilštajn
4331  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
4425  Lurška jama
5457  Janina nad Rogaško Slatino
4638  Grad Podsreda