6980  Šmartinsko jezero
6243  Izvir Ljubije
5839  Sveti Križ nad Belimi Vodami
5431  Kačji grad
5307  Paški Kozjak