213  Janče, Debni vrh, Žagarski vrh - sedem izletov nad dolino Besnice
1476  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
3309  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
2929  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
3507  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči