5510  Kobilja glava
7696  Peca-Kordeževa glava
6821  Črna glava