2092  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
4530  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo
5937  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
5597  Lurška jama
7304  Podpeško jezero - Planinca - Ledena jama