1444  Sveti Lenart na Rebri - krožna pot pod Krvavcem
2305  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
2959  Planinski dom pod Ježo - Deveti konfin - Očna - Ježa - Na gradu, krožen povratek
3573  Potoki - Ajdna - Valvasorjev dom pod Stolom - Završniško jezero - Potoki, krožna pot
5067  Podgorje - Kojnik - Golič - Kavčič - Lipnik, Podgorje - Slavnik