337  Ostrič - Ribnik - Medvižica - Glavičorka - krožna pot po Čičariji
6881  Ostrič - Medvižica - Razsušica