283  Soteska Lobnice
5505  Soteska Bistrice
7221  PokljuĆĄka soteska