1680  Poti po Smrekovškem pogorju - Smrekovec - Krnes - Črno jezero - Komen
6019  Smrekovec