1042  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
2735  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
2514  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
2938  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
3058  Matajur - Mrzli vrh, Kuk nad Livkom, Livek - Jevšček, 4 izleti