5068  Kobilja glava
7236  Peca-Kordeževa glava
6330  Črna glava