1168  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
676  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
892  Pot ob rakah - Divje jezero - Idrijska Bela
819  Goče - Tabor nad Erzeljem - Obelunec - izlet po Vipavskih brdih
1242  Kočevsko jezero - Srčkasto jezero - krožna pot