7117  Soriška planina - Možic - Šavnik - Vrh Bače - Lajnar
6142  Lajnar s Soriške planine
5724  Lajnar