839  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
1673  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
2483  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
2291  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
2700  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči