461  Sveti Primož nad Ljubnim, 2 izhodišči
466  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
1208  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
686  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
789  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot