466  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
1208  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
686  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
2066  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
1869  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot