5080  Kobilja glava
7246  Peca-Kordeževa glava
5440  Mala Peca
6340  Črna glava