847  Sveti Lenart na Rebri - krožna pot pod Krvavcem
1686  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
2324  Planinski dom pod Ježo - Deveti konfin - Očna - Ježa - Na gradu, krožen povratek
2835  Potoki - Ajdna - Valvasorjev dom pod Stolom - Završniško jezero - Potoki, krožna pot
4183  Podgorje - Kojnik - Golič - Kavčič - Lipnik, Podgorje - Slavnik