892  Pot ob rakah - Divje jezero - Idrijska Bela
772  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
1242  Kočevsko jezero - Srčkasto jezero - krožna pot
2380  Potoki - Ajdna - Valvasorjev dom pod Stolom - Završniško jezero - Potoki, krožna pot
3162  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo