6741  Orožnova koča - Črna prst - Lisec - planina Osredki
4835  Kobilja glava
6998  Peca-Kordeževa glava
6089  Črna glava