644  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
790  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
1039  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
869  Sveti Tomaž nad Praprotnim, dve izhodišči
1245  Matajur - Mrzli vrh, Kuk nad Livkom, Livek - Jevšček, 4 izleti