454  Sveti Primož nad Ljubnim, 2 izhodišči
463  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
2059  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
1866  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
2301  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči