1216  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
3657  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo
5150  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
4843  Lurška jama
6531  Podpeško jezero - Planinca - Ledena jama