448  Grad Šumberk
1432  3 dnevni izlet: Podgrad - Janče - Sveti Miklavž - Ušte - Cicelj - Murovica - Podgrad
2054  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
2308  Slovenske Konjice - grad Konjice - Stolpnik
2050  Grad Lindek