1191  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
3626  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo
5124  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
4467  Pekel
4818  Lurška jama