708  Grad Šumberk
1647  3 dnevni izlet: Podgrad - Janče - Sveti Miklavž - Ušte - Cicelj - Murovica - Podgrad
2357  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
2631  Slovenske Konjice - grad Konjice - Stolpnik
2278  Grad Lindek