347  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
990  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
496  Šunikov vodni gaj
460  Čezsoča
2036  Triglavska jezera