6226  Ojstrica z Velike Zake
4821  Kanjavec
4547  Triglav - krožna pot
4312  Tonocov grad in slap Kozjak
4077  Mali Triglav - krožna pot