6225  Ojstrica z Velike Zake
4819  Kanjavec
4545  Triglav - krožna pot
4311  Tonocov grad in slap Kozjak
4076  Mali Triglav - krožna pot