146  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
89  Debevčev mlin
131  Klobuk
179  Sveti Tomaž nad Praprotnim, dve izhodišči
369  Lavričeva koča na Gradišču